Διαδικτυακή ημερίδα για το νερό

Τη… γνωριμία με το νεαρόν ύδωρ, το νερό, από την πηγή του έως την εμφιάλωση
και τη κατανάλωσή του, και μάλιστα μέσα από άλλες διαστάσεις, επιχειρεί «Το
Φροντιστήριο Βιωσιμότητας» του δήμου Νεάπολης-Συκεών, μέσω ειδικής διαδικτυακής
ημερίδας.
Η διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα «Το νε(Α)ρόν ύδωρ*» θα πραγματοποιηθεί αύριο,
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, από τις 6 έως τις 7:30 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας
webex, και η παρακολούθησή της είναι ανοικτή για το κοινό. Μόνη προϋπόθεση για
τον ενδιαφερόμενο είναι να έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα στο ηλεκτρονικό
υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό τηλέφωνο και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/michelakid .
Η πρωτοβουλία του «Φροντιστηρίου Βιωσιμότητας» του δήμου Νεάπολης-Συκεών
υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης και με το αντίστοιχο
Γραφείο Π.Ε. της Π.Δ.Ε.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θεματική του νερού, και
επιπλέον η προβολή των υδάτινων πόρων με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τις
βιολογικές επιδράσεις στην καλή φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Αναλυτική αναφορά
θα γίνει στην τυποποίηση του νερού σε πλαστικές φιάλες με όλες τις προεκτάσεις σε
θέματα περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής :
 «Θεματικές ενότητες για το νερό στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»:
Β.Ιππέκη, δρ. Περιβαλλοντικών Επιστημών,Υπεύθυνη Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτ.
Θεσσαλονίκης,
 «Φυσικό Μεταλλικό Νερό: Ανάγνωση Ετικέτας του Εμφιαλωμένου Νερού»:
Ζ.Αγγελίδης, δρ. Υδρογεωλόγος, πρώην Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Επιστημών,
 Σύνοψη, ανακεφαλαίωση και συντονισμός της συζήτησης: Δ.Μιχελάκη, υπεύθυνη
Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.
*Το δημώδες όνομα «νερό» προέρχεται από τη βυζαντινή φράση «νεαρόν ὕδωρ», το οποίο σήμαινε
τρεχούμενο νερό, δηλαδή νερό που μόλις βγήκε από την πηγή.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ