Διαδικτυακή Εκδήλωση Ε.ΣΥ.Δ «Η Αξία της Διαπίστευσης στον ελληνικό και διεθνή χώρο», Νοέμβριος 2023.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες ενίσχυσης αναγνωρισιμότητας και προώθησης της αξίας της Διαπίστευσης» πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2023 έξι εκδηλώσεις με θέμα: «Η Αξία της Διαπίστευσης στον ελληνικό και διεθνή χώρο». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρατέθηκαν στο κοινό διαλέξεις με επίκεντρο το έργο και τον ρόλο του Ε.ΣΥ.Δ., καθώς και της προστιθέμενης αξίας που επιφέρει η διαπίστευση στους επιμέρους τομείς της αγοράς. Οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία και την καταλυτική δύναμη που έχει η διαπίστευση στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.
Έχοντας ιδρυθεί με τον νόμο Ν.4468/2017, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, διαθέτοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Οι εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν διαδικτυακά με δωρεάν συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ