Δ. Θέρμης: Έκπτωση 40% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΘ για καταναλώσεις έως 140 κ.μ. το χρόνο

Μία νέα απόφαση για την περαιτέρω στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών έλαβε η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Αφορά έκπτωση ύψους 40% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΘ, σε νοικοκυριά τα οποία, στα τρία προηγούμενα της απόφασης βεβαιωμένα τρίμηνα δεν κατανάλωσαν αθροιστικά περισσότερα από 140 κυβικά μέτρα νερού. Η έκπτωση θα είναι εφάπαξ, θα υπολογιστεί στο άθροισμα των τριών τελευταίων λογαριασμών της ΔΕΥΑΘ και θα πιστωθεί στον επόμενο ή, εφόσον το ποσόν είναι μεγαλύτερο, στους επόμενους λογαριασμούς.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΘ προχώρησε σε αυτήν την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση η οποία, εκτός των άλλων, συνεπάγεται και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να προχωρήσει σε στοχευμένες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς του νερού, ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πάντες.

Με βάση τα παραπάνω και έπειτα από στατιστική ανάλυση των καταναλώσεων σε ετήσια βάση, η ΔΕΥΑΘ προσδιόρισε το τμήμα εκείνο των καταναλωτών που έχουν ανάγκη στήριξης. Συγκεκριμένα:

 • για τις ελληνικές συνθήκες η ανά κάτοικο μέση ημερήσια κατανάλωση κυμαίνεται από 150-250 λίτρα/ημέρα.
 • η τυπική αστική χρήση νερού για τα άτομα χαμηλού εισοδήματος κυμαίνεται από 50-150 λίτρα/ημέρα.
 • υπολογίζοντας τα παραπάνω η ετήσια κατανάλωση προκύπτει: 150 λίτρα Χ 365 ημέρες Χ 2.5 που είναι ο πληθυσμιακός συντελεστής ανά υδρόμετρο = 137 κυβικά μέτρα νερού.
  Με βάση τις ανωτέρω επεξεργασίες η διοίκηση της ΔΕΥΑΘ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ετήσιο όριο κατανάλωσης για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά ανέρχεται έως τα 140 κυβικά μέτρα.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η ΔΕΥΑΘ, με βάση τις τελευταίες καταναλώσεις, στην κατηγορία αυτή υπάγονται περισσότερα από 17.000 νοικοκυριά (σε σύνολο περίπου 26.0000 ενεργών υδρομέτρων), δηλαδή περισσότεροι από 40.000 καταναλωτές.
  Η έκπτωση 40% θα υπολογισθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ, χωρίς να απαιτηθεί η υποβολή αίτησης από την πλευρά των καταναλωτών. Στη συνέχεια θα εκδοθεί εκπτωτικός λογαριασμός ο οποίος θα συμψηφισθεί στην αμέσως επόμενη έκδοση λογαριασμού ή και λογαριασμών, εφόσον το ποσό της έκπτωσης υπερβαίνει το ύψος του αμέσως επόμενου λογαριασμού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΥΑΘ η συνολική ελάφρυνση στους λογαριασμούς της συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών θα υπερβεί τις 540.000 ευρώ.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Το μέτρο αυτό της ανακούφισης των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών, δεν είναι το πρώτο που λαμβάνει η ΔΕΥΑΘ κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος 2020, κατά την πρώτη φάση της πανδημίας είχαν ληφθεί και μια σειρά άλλα μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Συγκεκριμένα, με τις υπ. Αριθ 72/03-04-2020 και 130/30-06-2020 αποφάσεις του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ αποφάσισε:

 1. την μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής.
 2. την μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης του διακανονισμού μέχρι την 30η Αυγούστου 2020.
 3. την μη απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων διακανονισμού μέχρι την 30η Αυγούστου 2020.
 4. την αναστολή εφαρμογής της τροποποιημένης τιμολογιακής πολιτικής (αρ. απ. 31/2020) μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 και την εφαρμογή της στις βεβαιώσεις που θα προκύψουν έπειτα από αυτήν την ημερομηνία.
  Τα παραπάνω τέσσερα μέτρα είχαν όφελος για τους καταναλωτές (και αντίστοιχο κόστος για την ΔΕΥΑΘ) της τάξης των 416.000 ευρώ. Εάν συνυπολογιστούν και τα 543.000 ευρώ, ποσόν που εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν οι 40.000 και πλέον καταναλωτές από την έκπτωση του 40% στους λογαριασμούς τους, το συνολικό όφελος για τα νοικοκυριά από την πρώτη και τη δεύτερη δέσμη μέτρων που έλαβε η ΔΕΥΑΘ θα ανέλθει στο ύψος των περίπου 959.000 ευρώ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ