Δ. Παπαστεργίου: Η σύγχρονη και ισχυρή Αυτοδιοίκηση θέλει νέες γνώσεις και δεξιότητες

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλεται από Κυβέρνηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του
συνόλου του Δημόσιου Τομέα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου υπέγραψε από κοινού με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη, και την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, Παρασκευή Δραμαλιώτη Πρωτόκολλο Συνεργασίας με
στόχο τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του
ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υλοποίηση
στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης του.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε σχετικά:
Η σύγχρονη και ισχυρή Αυτοδιοίκηση θέλει και σύγχρονους τρόπους
αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχει μπροστά της και για το λόγο αυτό
θεωρούμε πως τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, αιρετοί και υπάλληλοι ΟΤΑ,
θα πρέπει να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό ακριβώς
πρόκειται να κάνουμε με το Πρωτόκολλο που υπογράψαμε μεταξύ ΥΠΕΣ,
ΚΕΔΕ και ΕΚΔΔΑ, ώστε να δούμε στην ουσία καλές πρακτικές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και να τις εντάξουμε στην λειτουργία των
οργανισμών μας.
Η συγκεκριμένη συνεργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών αναγκών, όχι μόνο των υπαλλήλων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά για πρώτη φορά και των αιρετών στελεχών της.
Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις
προτεραιότητες που έχουν τεθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό
στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων
έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο προκειμένου να αναβαθμίσει τις διοικητικές
και ψηφιακές δεξιότητες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση
προεργασίας και προγραμματίζεται η διεξαγωγή σχετικής ημερίδας εντός
του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στην οποία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η
Κ.Ε.Δ.Ε. θα παρουσιάσουν τις κεντρικές θεματικές των προγραμμάτων που
θα ακολουθήσουν.
Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρέστησαν επίσης
ο Αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Βασίλης Έξαρχος και ο Γενικός
Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτρης Καφαντάρης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ