Δ. Ωραιοκάστρου: Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Ολοκλήρωσης Του Έργου Aqua-Lity

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, Επικεφαλής Εταίρος του έργου Aquality διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Έργου Aqua-lity, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το Συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του καναλιού του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCyA3QtfBQpgjTqvrqzqQRcA).

Το έργο

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος την υλοποίηση του έργου «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και με ακρωνύμιο «Aqua-lity», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από εθνικούς.

Με την ένταξη του στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανέλαβε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να επιλύσει το μείζον πρόβλημα της ποιότητας του νερού της γεώτρησης του οικισμού της Ανθούπολης της Κοινότητας Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης υδροθείου, σιδήρου και μαγγανίου, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 3.1.1 – Drinking Water Improvement System (Σύστημα Βελτίωσης Πόσιμου Νερού), ο Δήμος Ωραιοκάστρου προέβη σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που προέκυψε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης για την ύδρευση της Ανθούπολης.

Η προμήθεια του συστήματος έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 και το διάστημα που ακολούθησε ως σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία ενώ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι πρώτες μετρήσεις.

Τα οφέλη του έργου

Το έργο αναμένεται ότι θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ανθούπολης, καθώς πλέον το νερό θα είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την υλοποίηση του έργου αυτού δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ανθούπολης και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα όσων διαμένουν στον οικισμό της Ανθούπολης, σχετικά με την αλλαγή που θα επιφέρει το σύστημα αυτό στις ζωές τους, καθώς και πάνω σε θέματα διατήρησης των υδάτων, τη σημασία της υγιεινής των υδάτων και τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων της Ε.Ε. στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Μπορείτα να δείτε το Δελτίο Τύπου και ΕΔΩ: AQUALITY ORAIOKASTRO SYNEDRIO 2.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ