Άρχισαν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών οι αιτήσεις για τη νέα ρύθμιση οφειλών

Ο νόμος 5036/2023 που τέθηκε σε ισχύ αφορά στις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 και την επανενεργοποίηση των ρυθμίσεων των ευνοϊκών νόμων 4611/2019 και 4764/2020

Έτοιμος να υποδεχθεί τις αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση οφειλών που βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το νόμο 5036/2023 είναι ο δήμος Νεάπολης-Συκεών δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στις ρυθμίσεις υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Νεάπολης-Συκεών μέχρι τις 30/6/2023 είτε ηλεκτρονικά στο email:dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr είτε με φυσική παρουσία στο τμήμα Ταμείου στο δημαρχείο Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1, Συκιές).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων, Υπεύθυνη Δήλωση για τη δυνατότητα αποπληρωμής) στο πεδίο «Έγγραφα» κάτω από την ανάρτηση.

Απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης είναι επίσης το Ε1 της τελευταίας πενταετίας και το Ε9.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριάντα (30) ευρώ.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους. Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας ενώ θα ανασταλεί και τυχόν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

 

Επιπλέον, επανενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις των ευνοϊκών νόμων 4611/2019 και 4764/2020 που αφορούν εξόφληση σε 100 δόσεις.

Σε όσους είχαν υπαχθεί επιστρέφουν τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών όπως ίσχυαν πριν την απώλεια τους και όπως ισχύουν για την κάθε νομοθετική ρύθμιση.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ