Αναβαθμίζονται οι λειτουργίες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας

Αναβαθμίζονται οι λειτουργίες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας

Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρα, σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Λειτουργίας και Ελέγχου.

Η σύμβαση αναμένεται να βελτιώσει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και να συνεισφέρει στα ζητήματα έλλειψης προσωπικού. Ειδικότερα, η Διοίκηση του Δήμου αποσκοπεί στην αρτιότερη οργάνωση των επιμέρους τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με πλήθος αρμοδιοτήτων και αντικειμένων.

Θετικά αποτελέσματα αναμένονται και στο επίπεδο της εξυπηρέτησης του πολίτη καθώς η προτυποποίηση και αυτοματοποίηση πολλών οικονομικών διαδικασιών θα μειώσει

τον χρόνο αποπερατωσης τους.

«Η σύμβαση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ολοκληρωμένης δράσης για την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου. Σε δεύτερο στάδιο, ο Δήμος Κασσάνδρας θα ιδρύσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου η οποία θα προτείνει βελτιώσεις σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου κατά το πρότυπο της Οικονομικής Υπηρεσίας», αναφέρει σε δήλωσή της η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ