Ανακοίνωση από το Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ.- Π.Σ.Ε.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Άσκηση TΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ- 21»

Από το Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ « ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
-21» θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των
σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως
παρακάτω:
– Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για
χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος
διαφορετικής έντασης).
– Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική
διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής
έντασης).
Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων
συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και
επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ