Απομακρύνθηκε η Σπανού, ο Ζέρβας αναλαμβάνει τον “Άγιο Στυλιανό”

Αναρτήθηκε πριν λίγη ώρα στη Διαύγεια η πράξη ανάκλησης του διορισμού της Ιωάννας Σπανού στην θέση της προέδρος του Αγίου Στυλιανού. Τα καθήκοντα θα ασκεί ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται πως ο ορισμός της πρέπει να ανακληθεί για μια σειρά λόγων όπως:

1) η ορισθείσα ως πρόεδρος Ιωάννα Σπανού έχει δηλώσει εγγράφως και με σαφήνεια (Α.Π.κεντρ.πρωτ.εισερχ.Δήμου 60940/8.3.2021) ότι παραιτείται από μέλος της διοικούσας παράταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης και παραμένει ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος, 2) με δημόσιες δηλώσεις της στον ηλεκτρονικό ημερήσιο τύπο (makthes.gr της 9-3-2021) εκφράζει ανεπιφύλακτα την αδυναμία συνεργασίας της με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τη Διοικούσα Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, 3) με δημόσιες αναρτήσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 9-3-2021, εκδήλωσε συμπεριφορά μη συνάδουσα προς το αξίωμα της Προέδρου κοινωφελούς ιδρύματος, διατυπώνοντας απρεπείς φράσεις, 4) μέχρι και σήμερα δεν έχει ενημερώσει τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μετά τις καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων προστασίας από τον covid-19, για γεγονότα εορταστικής εκδηλώσεως στο ίδρυμα την Πρωτοχρονιά 2021, παρ’ ότι της ζητήθηκε εγγράφως, με το με Α.Π. 14529/19-1-2021 έγγραφο.ΣΤ) το γεγονός ότι οι παραπάνω πράξεις και παραλείψεις της κ. Ιωάννας Σπανού,που έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της, αντικειμενικώς μαρτυρούν διάρρηξη της εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις του Δημάρχου με την ορισθείσα από αυτόν ως Πρόεδρο του Ιδρύματος και ως εκ τούτου την αντικειμενική αδυναμία της ορισθείσας προέδρου να συνεργάζεται με το Δήμαρχο  για την εφαρμογή της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ίδρυμα, οπότε τίθεται ζήτημα ανάκλησης του ορισμού της ως προέδρου του Ιδρύματος ,προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτού στο μέλλον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ανακαλεί τον ορισμό της Ιωάννας Σπανού ως Προέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «ΆγιοςΣτυλιανός». Ο Δήμαρχος αναλαμβάνει ο ίδιος από τούδε την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1 Ν.3463/2006

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ