Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Λαγκαδά

Ξεκινησαν την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαγκαδά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ( ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ματαπά 5, Λαγκαδάς (πλησίον Τράπεζας Πειραιώς) από τις 29/11/2022 έως 20/12/2022 και ώρες 09:00-14:00μ.μ.
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο τηλ 2394025517 (ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00)
Ο Δήμος Λαγκαδά λειτουργεί τις Δομές Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»). Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του δήμου, που διαβιούν κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας (όπως αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ). Όλα τα παρεχόμενα είδη είναι εντελώς δωρεάν και διανέμονται τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, παιχνίδια και είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd. Οι ποσότητες των προϊόντων που διανέμονται είναι ανάλογες με τα εκάστοτε διαθέσιμα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Αντίστοιχα, σκοπός του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μία φορά τον χρόνο.
Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο:
(Ι) Υποχρεωτικά για όλους:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή νομιμοποιητικών εγγράφων των μελών του νοικοκυριού (διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ, κ.α.)
4. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Τηλέφωνο, Αέριο) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, από όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ΤΕΒΑ.
6. Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό:
α) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (έντυπο Ε1),
β) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2021
Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Φαρμακείο:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή νομιμοποιητικών εγγράφων των μελών του νοικοκυριού (διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ, κ.α.)
4. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Τηλέφωνο, Αέριο) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, από όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (έντυπο Ε1),
6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2021
7. Πιστοποίηση ΚΕΠΑ, σε περίπτωση ΑΜΕΑ (50% και άνω)
8. Εγκριτική απόφαση ΚΕΑ.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο είναι οικονομικά (π.χ. ένα άτομο με εισόδημα εώς 5.251 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται ανάλογα τα μελή του νοικοκυριού σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) και κοινωνικά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ