ΠΚΜ: 2η Συνάντηση των εταίρων του έργου «CESME + Κυκλική Οικονομία»

Στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου «CESME+ (πρόσθετες δράσεις), Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις / Circular Economy for SMEs» συμμετείχε ως εταίρος του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ως επικεφαλής του έργου CESME+. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE και αποτελεί συνέχεια του έργου CESME, το οποίο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 2020.
Στη συγκεκριμένη συνάντηση, συμμετείχαν, ακόμη, εκπρόσωποι  των εταίρων του έργου από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Φινλανδία, καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων τους.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα τεχνικά και οικονομικά θέματα, καθώς και οι επόμενες δράσεις που άπτονται του έργου. Οι πρόσθετες δράσεις του έργου CESME+ έχουν ως  στόχο την επίτευξη αλλαγών πολιτικής στις Περιφέρειες των εταίρων του έργου για την ανάκαμψη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την κρίση της πανδημίας COVID-19, με την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να επηρεαστούν τα εργαλεία πολιτικής των εν λόγω Περιφερειών μέσα από τις δράσεις του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου CESME+ πραγματοποιήθηκε, επίσης, στις 30 Μαρτίου 2022, η Διακρατική εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών με αντικείμενο την κυκλική οικονομία. Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέες καινοτόμες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που έχουν αναδειχθεί έως σήμερα στις Περιφέρειες των εταίρων του έργου και οι οποίες συνδυάζουν 3 παραμέτρους: την κυκλική οικονομία, τις ΜμΕ και την ανάκαμψη από την πανδημία.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  παρουσίασε την πρωτοβουλία της παραγωγής δωρεάν αντισηπτικού διαλύματος από τον στρατό και τις βιομηχανίες φαρμάκων με τη χρήση κατασχεμένης αιθυλικής αλκοόλης. Στη συνέχεια, έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειακού Ταμείου, ο κ. Άγγελος Ζαμάνης, γενικός διευθυντής του Οινοποιείου Domaine Agrovision, παρουσίασε την πρακτική που ανέπτυξαν με την αξιοποίηση παραπροϊόντων οινοποιίας για τη δημιουργία καθαριστικών επιφανειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου έκθεσης των εργαζομένων του οινοποιείου στον κορωνοϊό SARS-CoV-2.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δημοσιοποιήθηκε, επίσης, η έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις των Περιφερειών των εταίρων του έργου και παρουσιάστηκαν τα εργαλεία πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις άλλες τρεις Περιφέρειες, καθώς και η ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στις περιφερειακές πολιτικές. Σύμφωνα με την έκθεση, οι κύριοι τομείς που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία στην Κεντρική Μακεδονία ήταν η εστίαση, ο κλάδος υπηρεσιών φιλοξενίας και το λιανεμπόριο. Ενδεικτικά, κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 οι θέσεις εργασίας ήταν 55.000 λιγότερες σε σχέση με το 2019. Μικρές και περιορισμένες ήταν οι απώλειες στον κλάδο της βιομηχανίας. Οι θετικές επιπτώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος εξαιτίας του απαγορευτικού μετακινήσεων (lockdown) ήταν παροδικές (βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και μείωση κατανάλωσης ενέργειας). Παράλληλα, υπήρξε αύξηση στα απορρίμματα και συγκεκριμένα σε πλαστικά μιας χρήσης, κιτ αυτοελέγχου, μάσκες, γάντια, συσκευασίες τροφίμων λόγω της αύξησης της τροφοδιανομής (delivery) και συσκευασίες μεταφοράς προϊόντων λόγω των αυξημένων πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του έργου:
https://www.interregeurope.eu/cesme/

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ