Ημερίδα ενημέρωσης για το Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Καλαμαριάς

Την Τετάρτη 23.03.2022 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» θα πραγματοποιηθεί ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το Αστικό Πράσινο, στο πλαίσιο του έργου Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Καλαμαριάς.

Στη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του, καθώς και ζωντανή επίδειξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, προσκεκλημένοι επιστήμονες θα μιλήσουν για το Αστικό Πράσινο και τη σημασία της ορθής διαχείρισής του.

Σκοπός της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου στον Δήμο Καλαμαριάς είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος, που σχετίζεται με την παρακολούθηση και διαχείριση του Αστικού Πρασίνου του Δήμου. Το σύστημα είναι ανοικτό για τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της ιστοσελίδας https://app.greentree.gr/el/map/4 , έχουν τόσο τη δυνατότητα παρακολούθησης δυναμικών παραμέτρων, όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και παρέμβασης μέσω αποστολής αιτημάτων αναφορικά με την κατάσταση των δέντρων πάρκων και δεντροστοιχιών της περιοχής τους. Επιπλέον, το σύστημα εκτιμά και υπολογίζει μία σειρά δεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων, κατά την άσκηση πρακτικών σχετικών με την ενίσχυση, προστασία και διαχείριση του αστικού πρασίνου από πλευράς υπηρεσιών του Δήμου.

Το σύστημα καλύπτει την έννοια του ολοκληρωμένου, καθώς συνιστά έναν σφαιρικό τρόπο εξέτασης των αναγκών και των προβλημάτων των αστικών χώρων πρασίνου, αλλά και των ωφελειών που προέρχονται από αυτούς, μέσα από τη συνεκτίμηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ανθρωπογενών και μη παραγόντων, καθένας εκ των οποίων έχει διαφορετική βαρύτητα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ολιστική προσέγγιση κατά την άσκηση της Δασοκομίας Πόλεων στον Δήμο Καλαμαριάς.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ