Δήμος Καλαμαριάς: Συνεδρίαση της επιτροπής εμποροπανηγύρεων για την κλήρωση

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ την Παρασκευή στις 02/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τοι Δ. Καλαμαριάς επί της οδού Καραμαούνα 1».

Έχοντας Υπόψιν:

1. Τις υπ’ αριθμ. 96/2022, 97/2022, 98/2022, 99,2022, 100/2022 Α. Δ. Σ. «Κανονισμοί Εμποροπανηγύρεων».

2. Την υπ’αριθμ. 95/2022 Α. Δ.Σ. και την υπ’αριθμ. 21543/10-05-2022 απόφαση Δημάρχου .

3. Την υπ’αριθμ. 23599/27-04-2023 Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εμποροπανήγυρεις του Δήμου Καλαμαριάς για το έτος 2023.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Καλαμαριάς για το έτος 2023 σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμποροοπανηγύρεων την Παρασκευή στις 02/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Καλαμαριάς επί της οδού Καραμαούνα 1, με σκοπό την διενέργεια το σχετικών κληρώσεων, τη σύνταξη του «καταλόγου συμμετεχόντων» και τυχόν σχετικά θέματα.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων – ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου Covid-19, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί συμφώνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κ. Υ.Α. Εφόσον κωλύεστε παρακαλούμε να ειδοποιήστε τον αναπληρωτή σας και το γραμματέα της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων (Κογιαλή Ιωάννη, τηλ. 2313314048 ή Πάλλα Μαρία τηλ. 2313314195).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ