Δήμος Καλαμαριάς: Επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς (Χηλής και Τριπόλεως), συνολικού εμβαδού 16,50 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί για αποκλειστικά για κυλικείο.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, την 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30 έως 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού 120,00 ευρώ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 07:30-14:30) στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, Τ.Κ. 551 32 Καλαμαριά, αρμόδια υπάλληλος: Φράγκου Ευδοκία -τηλ.: 2313-314049, 2313-314060.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για τη δημοπρασία και από το Τμήμα Εσόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για τη δημοπρασία και από το Τμήμα Εσόδων και απο τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ